Další články - Úvod (s mezerou)


Kontakt

<h2 style="text-align: center;"><a id="kontakt" name="kontakt">Kontakt</a></h2> <p>manuela@manuelaslittlesecrets.cz</p> <p>fb: Manuela&#39;s Little Secrets<br /> ig: manuelaslittlesecrets<br /> &nbsp;</p>

O mně

<h2><a id="o-mne" name="o-mne"></a></h2> <h2 style="text-align: center;">O mně</h2> <p>Jmenuji se Manuela a jsem tak v&yacute;středn&iacute;, jako moje jm&eacute;no. Ano, jsem Če&scaron;ka. V m&eacute;m věku už se č&iacute;slo neř&iacute;k&aacute;, ale c&iacute;t&iacute;m se tak na 16.</p> <p>Nejdůležitěj&scaron;&iacute; informace o mně je určitě to, že r&aacute;da j&iacute;m a m&aacute;m r&aacute;da pivo. Snaž&iacute;m se cvičit, abych nějak vypadala, ale pravdou je, že v ciz&iacute; zemi na hotelov&eacute;m pokoji, či v Airbnb se člověk m&aacute;lokdy donut&iacute;. T&iacute;m jsem tedy chtěla ř&iacute;ct, že m&yacute;m dal&scaron;&iacute;m kon&iacute;čkem je fitness. R&aacute;da zp&iacute;v&aacute;m, v tom jedin&eacute;m mě cestov&aacute;n&iacute; nijak neomezuje, na m&eacute; sprchov&eacute; koncerty si zat&iacute;m je&scaron;tě nikdo nikde nestěžoval. Zaj&iacute;m&aacute;m se o m&oacute;du, ale už jen na obr&aacute;zc&iacute;ch. Po p&aacute;r cestovatelsk&yacute;ch zku&scaron;enostech jen s krosnou na z&aacute;dech jsem usoudila, že v tomto př&iacute;padě je m&eacute;ně prostě v&iacute;ce a postupně se ze mě st&aacute;v&aacute; praktick&aacute; žena. Jedin&eacute; na čem trv&aacute;m, je to, ať to m&aacute;lo věc&iacute;, co m&aacute;m, se mi alespoň l&iacute;b&iacute;. Jo a pohodl&iacute; mě tak&eacute; začalo zaj&iacute;mat, takže pro kr&aacute;su už netrp&iacute;m.</p> <p>Aktu&aacute;lně žiji na Nov&eacute;m Z&eacute;landu a využ&iacute;v&aacute;m ve&scaron;ker&yacute;ch v&yacute;hod v&iacute;za &quot;Working Holiday&quot;. Pracuji v zemědělstv&iacute; v různ&yacute;ch koutech t&eacute;to n&aacute;dhern&eacute; země a stal se ze mě takov&yacute; &scaron;nek, protože m&aacute;m svůj domeček poř&aacute;d s sebou... Bydl&iacute;m&nbsp;ve sv&eacute; dod&aacute;vce.</p> <p>Budu r&aacute;da, když budete sledovat mou str&aacute;nku na Facebooku, fotky na Instagramu a v neposledn&iacute; řadě, když si mě přid&aacute;te v aplikaci Untappd, ať můžeme sd&iacute;let sv&eacute; nev&scaron;edn&iacute; pivn&iacute; z&aacute;žitky.</p>